بایگانی | ی ye خوراک آراِس‌اِس برای این بخش

یوققوش

یوققوش = اؤزو یوخاری(سربالایی) یئر

به خواندن ادامه دهید