بایگانی | چ che خوراک آراِس‌اِس برای این بخش

چونکی اولدون دگیرمانچی

چونکی اولدون دگیرمانچی، چاغیر گلسین دن کوراوغلو – نظیر: خود کرده را تدبیر نیست!

به خواندن ادامه دهید

چالمادان اوينور

چالمادان اوينور – نزده ميرقصد. به كسى گفته ميشود كه كارى را بدون خواهش و تمنا و ناز و منت انجام دهد.

به خواندن ادامه دهید

چاخچاخی باشین یئره دؤگر، دگیرمان بیلدیغون ائلر – نظیر: مه فشاند نور و سگ عوعو کند.توضیح: چاخچاخی (چقچقه) اسباب کوچکی است از چوب که بر روی سنگ فوقانی آسیاب قرار دارد و با جست و خیز خود از ناب کوچک دانه ها را به جلو میکشاند. چاخچاخی در عین حال یک اسباب بازی کودکان است.

به خواندن ادامه دهید

چاخیر ایچه ن مالین ییه ر، بنگ چکه ن عقلین، تریاک آتان عمرون – ترجمه: می پرست مالش را تلف میکند، بنگی عقلش را و تریاکی عمرش را.

به خواندن ادامه دهید

چادراسیزلیقدان ائوده قالیب – ترجمه: از فرط بی چادربودن در خانه مانده است. نظیر: آب نمیبیند و گرنه شناگر خوبی است.

به خواندن ادامه دهید

چاریغیندا ایتیره ن پتواسیندا تاپار – ترجمه: آنچه را که در توی چاروق گم شده در باید در میان پاتابه دنبالش گشت یعنی برای پیداکردن مفقود نباید دور رفت.

به خواندن ادامه دهید

چاغریلان یئره ارینمه، چاغریلمییان یئره گؤرونمه – ترجمه: از رفتن به جائی که دعوت شده ای مضایقه نکن و در جائی که دعوت نشده ای دیده نشو.

به خواندن ادامه دهید

Esger Davudi چاغيريلان يره عار ايله مه-چاغيريلمايان يري دار ايله مه! – جائیکه دعوت شده ای از رفتن ,عار نکن، جائیکه را دعوت نشده ای تنگ نکن!

به خواندن ادامه دهید

چالمادان اوینور! – موسیقی شروع نشده میرقصد! مراد آنکه مثل اینکه مدتها منتظر همین بود!

به خواندن ادامه دهید

چالاغان گؤیده دولانی، جوجه نین اوره گی بولانی – ترجمه: شاهین در آسمان میگردد و چرخ میزند، دل جوجه بهم میخورد.

به خواندن ادامه دهید