بایگانی | پ pe خوراک آراِس‌اِس برای این بخش

پیتیراق

پیتیراق ( pıtraq) بو کلمه چوخ میوه آغاجلاریندا ایشلنیر.بو ایل گیردکان آغاجلاری پیتراق گیردکاندی…چوخ و سیخ سیخ یانی.

به خواندن ادامه دهید

سن چالدون!

پولونی وئرن توتگی چالار، و یا: او اردبیل توتگی دیر، پولون وئرن چالار – هر که پولش را بدهد نی را مینوازد، و یا: نی اردبیل است هرکس پول بدهد آن را مینوازد. گویند کسی عازم اردبیل بود بچه ها دورش جمع شدند و هر بچه ای میخواست او از اردبیل یک نی برای نواختن […]

به خواندن ادامه دهید

پاپاسا تک خال سالیر. ترجمه: برای شاه آس میاورد. نظیر: خال بالا دست میارد.

به خواندن ادامه دهید

پالازا بورون، ائلینن سورون. ترجمه: جاجیم پوش، با جامعه بجوش. نظیر: خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو.

به خواندن ادامه دهید

پامبوقچونون آغ ایتدن آجیغی گلر – ترجمه: پنبه فروش از سگ سفید بدش میاید.

به خواندن ادامه دهید

پامبوغونان باش کسیر – ترجمه: با پنبه سر میبرد، نظیر: خر را با نمد داغ میکند.

به خواندن ادامه دهید

پامبوغونان اود بیر یئره ییغیشماز – ترجمه: آتش و پنبه یکجا جمع نشود.

به خواندن ادامه دهید

پای وئریب دردیندن ئولمه – نظیر: زشت بود دادن و واخواستن.

به خواندن ادامه دهید

پتیکله دونقوز داریدان چیخماز – با جادو جنیل خوک از مزرعه ارزن بیرون نیاید.

به خواندن ادامه دهید

پزه ونگین آخری درویش اولار – ترجمه: آخر جاکشی درویشی است. نظیر: عاشق چو پیر گشت قرمساق میشود.

به خواندن ادامه دهید