بایگانی | ه he خوراک آراِس‌اِس برای این بخش

هفته بیجار

هفته بیجار = نوعی ترشی مخلوط است عبارت از گل کلم، سیر، کرفس، هویج، خیار، و دیگر انواع سبزی مخصوص ترشی. بمعنی مجازی: انسان متلون المزاج و کسی که فکر و نشرش را مرتبا عوض میکند. ————- از فیس بوک: EE «هفته بیجار» در منطقۀ ارسباران به نوعی ترشی گفته میشه که معمولاً در اواخر […]

به خواندن ادامه دهید

هاردا آشدی

هاردا آشدی ، اوردا باشدی – هر جا آش هست، آنجا سر است.

به خواندن ادامه دهید

هر زادین تزه سی

هر زادین تزه سی، دوستون کؤهنه سی – هر چیز تازه اش خوب است دوست کهنه اش.

به خواندن ادامه دهید

هرنه سالار سان آشینا

هرنه سالار سان آشینا، اودا چیخار قاشیقینا – هرچه به آشت بریزی همان به قاشقت میاید. نظیر: هرچه کنی بخود کنی / گر همه نیک و بد کنی.

به خواندن ادامه دهید

هئچ ده ن یئی دیر

هئچ ده ن یئی دیر – از هیچی بهتراست. نظیر: کاچی به از هیچی.

به خواندن ادامه دهید

هاداران پاداران دانیشیر – نظیر: پرت و پلا میگوید.

به خواندن ادامه دهید

هارا ایشیقدی؟ طویله بوجاغی! – ترجمه: کجا تاریک نیست؟ گوشه طویله!

به خواندن ادامه دهید

هارا گون اولسا قوروتون اورا سرر – نظیر: ابن الوقت است.

به خواندن ادامه دهید

هاردا آش اولسا اوردا باشدی – نظایر: هرجا آش کچلک فراش. خاله خوش وعده است.

به خواندن ادامه دهید

هاردان گلیرسن؟ چین و ماچیندن! تؤکولور پار و پاچندن! – نظیر: آن یکی پرسید اشتر را که هی – از کجا میائی ای فرخنده پی؟ گفت از حمام گرم کوی تو – گفت خود پیداست از زانوی تو!

به خواندن ادامه دهید