بایگانی | غ gheyn خوراک آراِس‌اِس برای این بخش

غوره ایکن مویز اولوب – ترجمه: در غورگی مویز شده.

به خواندن ادامه دهید

غیرتلی کیشی بلایه دوشه ر – ترجمه: مرد غیرتمند دچار بلایا شود.  

به خواندن ادامه دهید

غیورلوق کیشی نین گؤرکمی دیر – ترجمه: غیرت نشانه مردی است.

به خواندن ادامه دهید

غم هارا گئدیرسن؟ غصه یانینا! – ای غم، کجا میروی؟ پیش غصه!

به خواندن ادامه دهید

غوره ایکن مویز اولوب –  در غورگی مویز شده.

به خواندن ادامه دهید

غوغاسیز باش گوردا اولار – ترجمه: سر بی خیال فقط در گور میسر است.

به خواندن ادامه دهید

غیرتلی کیشی بلایه دوشه ر – ترجمه: مرد غیرتمند دچار بلایا شود.

به خواندن ادامه دهید

غیورلوق کیشی نین گؤرکمی دیر – ترجمه: غیرت نشانه مردی است.

به خواندن ادامه دهید