Bizim Türki به کوشش عباس جوادی – Our Azeri Turkish by Abbas Djavadi

ض-zad rss

[خواندن نوشته]

(0)
24/07/2013

ضحین داماری آچیلیب. نظیر: دل توی دلش بند نمیشود، ریسه میره (میرود).

[خواندن نوشته]

ضرابخانا آچمامیشام. ترجمه: ضرابخانه باز نکرده ام. نظیر: من مگر جاجی امین الضربم؟

[خواندن نوشته]

ضرر آجی اولار. ترجمه: ضرر تلخ است.

[خواندن نوشته]

ضررین یاریسندان قییتماق منفعتدیر – نظیر: ضرر را از کجایش بگیری منفعت است.