بایگانی | ص sad خوراک آراِس‌اِس برای این بخش

صابون قره پالاز آغارتماز. ترجمه: گلیم سیاه را صابون نمیتواند سفید کند.

به خواندن ادامه دهید

صاحبینه نه گون آغلادی که منه نه گون آغلییه. نظیر: مال مرده، عقب مرده.

به خواندن ادامه دهید

صاحبخانه کئفلننده قوورما کوپی گلر ائوین آراسینا. ترجمه: صاحبخانه که مست کرد خُم قورمه وسط اطاق میاید.

به خواندن ادامه دهید

صاقالیوا توپوره جاغیمیش آغزووا دوشوب! – ترجمه: میخواسته به ریشت تف کند، به دهانت افتاده! ماخوذ از داستان معروف.

به خواندن ادامه دهید

صاقالووی اوشاق موشاق الینه وئرمه! – نظیر: عنان را به کهتر نباید سپرد.

به خواندن ادامه دهید

صاقالیم چیخینجا جانیم چیخدی، دونن بیر قیز منه عمی دییب – نظیر: پیری است و هزار عیب!

به خواندن ادامه دهید

صاقالیم یوخدی، سؤزوم اوتمور – چون ریش ندارم حرفم بی اثر است.

به خواندن ادامه دهید

صبر ائلییه ن مراده یئتر – ترجمه: صبر کن به مرادت میرسی.

به خواندن ادامه دهید

صبر، صبر، آخری بیر سینیق قبر – ترجمه: صبر آخرش قبری است آنهم شکسته و ریخته. نظیر: مگر من صبر ایوب دارم؟

به خواندن ادامه دهید

صبرینن حلوا پیشر ای قورا سندن (بسله سن اطلس اولار توت یرپاغیندان) – ترجمه و نظیر: گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی.

به خواندن ادامه دهید