Bizim Türki به کوشش عباس جوادی – Our Azeri Turkish by Abbas Djavadi

ش-shin rss

[خواندن نوشته]

(0)
24/07/2013

شیطان آتینا مینیب – ترجمه و نشیر: بر خر شیطان سوار شده. مرغ یک پا دارد.

[خواندن نوشته]

شیطان ئولمییب – ترجمه: شیطان نمرده است. مراد آنکه تمام کم نیست.

[خواندن نوشته]

شیطان باشقا، جن باشقا – ترجمه: شیطان سواست و جن سوا.

[خواندن نوشته]

شیطان فعله سیدیر – نظیر حمال بی مزد است.

[خواندن نوشته]

شیطانینان داری اکمیشوق – با شیطان ارزن کاشته ایم. مراد آنکه با آدم نا اهلی وارد یک شرکت شده ایم.

[خواندن نوشته]

شییه ر شوخوم (شیارو شخم)، هامیسی بیر توخوم (تخم) – نظیر: همه شان سر و ته یک کرباس است.

[خواندن نوشته]

شیطان فعله سیدیر – نظیر: حمال بی مزد است.

پالچیخ

منیم پالچیخ دا گوردوغومی سن آینا دا گورمزسن – آنچه را که من در گل و لای میتوانم ببینم تو نمیتوانی در آئینه ببینی.

ایشچی

مین ایشچی دن بیر باشچی – از هزار کارگر یک سرپرست اولی تر است.

کوزه

مین کوزه یه قیرپ قویوپ – هزار کوزه را دسته گذاشته.