بایگانی | ر re خوراک آراِس‌اِس برای این بخش

راهداردان قاچان حرامییه توتولار – نظیر: هر که گریزد ز خراجات شاه – بارکش غول بیابان شود.

به خواندن ادامه دهید

راهدارین ائوین او وقت ییخارسان که بوش گله سن، بوش گئده سن (ریاحی).

به خواندن ادامه دهید

رحم ائله (ایله) ظالم، من علی اکبرم – زبانحال شاهزاده علی اکبر خطاب به لشگریان کوفه.

به خواندن ادامه دهید

رشبرلیق (رنجبرلیق) رمدارلیق گؤتورمز – ترجمه: کشاورزی با رمالی وفق نمیدهد مراد آنکه زارع نباید آثار جوی را در نظر بگیرد بلکه باید بموقع شیار کند و تخم پاشد.

به خواندن ادامه دهید

رشدلی جوجه یومورتادا بللی اولار (دهخوارقانی) – نظیر گیاه از تخمش پیداست (هندی).

به خواندن ادامه دهید

رشید اوغول ویرماغا آتاسیندان اذن آلماز – ترجمه: پسر رشید برای کتک زدن کسی از پدرش اجازه نمیگیرد.

به خواندن ادامه دهید

رعیتین دوواری آلچاق اولار – ترجمه: دیوار رعیت کوتاه است.

به خواندن ادامه دهید

رمضاندان چوخ راضییوق ششه سین ده ساخلییاق! توضیح: واعظی بالای منبر میگفت که مطابق حدیث معتبر هر کس عمل خیری انجام دهد خداوند ثواب ده برابر آنرا به وی عطا میکند. بنابراین اگر کسی برای ماه رمضان ششه نگه دارد یعنی پس از عید فطر بلافاصله شش روز دیگر روزه بگیرد که جمعا سی و […]

به خواندن ادامه دهید

رنگ وئردی، رنگ آلدی – ترجمه: رنگ برنگ شد.

به خواندن ادامه دهید

روزی

روزی سی داردیر – نظیر: گنجشک روزی است.

به خواندن ادامه دهید