Bizim Türki به کوشش عباس جوادی – Our Azeri Turkish by Abbas Djavadi

ذ-zal rss

[خواندن نوشته]

(0)
24/07/2013

ذره جه عشقی اولانین دریاجا تابی گره ک – کسی که ذره ای عشق به دل دارد باید تحملی باندازه دریا داشته باشد.

[خواندن نوشته]

ذغالی ایسلادیب. ترجمه: ذغال را خیسانده.

[خواندن نوشته]

ذوقسوز طاعت بارسیز آغاجدی. ترجمه: عبادت بی خضوع درخت بی بر است.

[خواندن نوشته]

ذهنیم کور اولدی. ترجمه: ذهنم کور شد.