بایگانی | الف alef خوراک آراِس‌اِس برای این بخش

سن اوخویانلاری من توخوموشام

اصطلاحی هست میگویند: سن اوخویانلاری من توخوموشام… به این معنی که «آن چه تو میخوانی آنها را خود من بافته ام (سروده ام).» مجازا این بدان معنی است که آنچه تومیگوئی برای من چیز نوی نیست، میدانم. این البته کمی لحن بی اهمیت جلوم دادن گفته های طرف مختطب را دارد و از این نگاه […]

به خواندن ادامه دهید

اوسال

اوسال = باشی سویوخ آنلامیندا، سایماز،اهمییت وئرمییه ن

به خواندن ادامه دهید

اللشماخ

اللشماخ = جد و جهد کردن، برای نیل به هدفی تلاش نمودن

به خواندن ادامه دهید

آنا سوتی

(فلان شئی) ننه (آنا) سوتی کیمین حلالدی! = (فلان چیز) مثل شیر مادر حلال است!

به خواندن ادامه دهید

انايين

انايين enayin به نقل از مرحوم استاد احمد تفضلى واژه «انايين» (به فتح الف نخست) كه هنوز هم در تركى آذرى بكار برده ميشود از آذرى باستان است و تركيبى است از پيشوند ايرانى باستان غربى «ان» بمعناى بيرون از، خارج از، فرا، و «آئين» بمعنى رسم و آئين كه مجموعش «چيزى و يا شخصى […]

به خواندن ادامه دهید